فاهم نامه همکاری بین انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران و مرکز توسعه گردشگری سلامت کشورهای اسلامی منعقد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این تفاهمنامه با هدف توسعه فعالیت دفاتر خدمات مسافرت هوایی در سطح کشورهای اسلامی و بهره مندی از ظرفیت‌های مرکز توسعه گردشگری سلامت کشورهای اسلامی و همچنین بهره مندی از توانمندیهای کارگزاران گردشگری جمهوری اسلامی ایران در معرفی خدمات گردشگری حوزه سلامت تفاهم نامه همکاری فی مابین این دو مجموعه منعقد شده است.

در آیین امضا این تفاهم نامه، توسعه فعالیت‌های بین المللی، بهره مندی از توان بالقوه کارگزاران حوزه گردشگری و دفاتر خدمات مسافرتی، تعریف فعالیتهای اجرایی در سایر کشورها با هدف معرفی ظرفیتهای ویژه جمهوری اسلامی ایران در حوزه سلامت، بهره مندی از فضای تعاملی ایجاد شده در کنگره سالانه توسعه روابط اقتصادی در حوزه سلامت با محوریت کشورهای اسلامی و استفاده از تجربیات سایر کشورهای پیشرو در عرضه گردشگری سلامت مورد تاکید قرار گرفت.

پیرو این تفاهم‌نامه امکان بهره‌مندی دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری جمهوری اسلامی ایران از خدمات مرکز توسعه گردشگری سلامت کشورهای اسلامی میسر شده و طرفین به منظور نقش آفرینی جدی‌تر بخش‌های خصوصی در جذب گردشگران خارجی در حوزه‌های سلامت، گردشگری ورزشی و سایر حوزه‌های مرتبط با در نظر گرفتن استانداردهای مورد لزوم مراکز خدمات مسافرت هوایی پروژه های اجرایی تعریف خواهند کرد.