آژانس هواپیمایی رویای شیرینآژانس هواپیمایی رویای شیرین

ثبت نام رویای شیرین جهان

در حال حاضر عضو هستید؟

آژانس هواپیمایی رویای شیرینآژانس هواپیمایی رویای شیرین
فراموشی رمز عبور ؟

آیا یک حساب کاربری ندارید؟

آفر ویژه اروپا تابستان ۹۷

هواپیماییزمان سفرکشور (مدت)مسیردرجه هتلدوتخته هر نفریک تخته هر نفرکودک با تخت کودک بدون تختتوضیحات
ترکیش ایرلایناز ۶ تیر هر چهارشنبهفرانسه(۸روز)۷شب پاریس۴*۱.۶۹۰یورو۲.۳۹۰یورو۱.۴۹۰یورو۷۹۰یورو۷ شب پاریس در هتل ۴* رنسانس
نرخ ارزى شامل پرواز و کلیه خدمات تور مى باشد.
در تاریخ هاى حرکت مرداد ماه ۱۰۰ یورو و در شهریور ماه ۲۰۰ یورو به قیمتهاى فوق
به ازاى هر نفر در اتاق دو تخته افزوده خواهد شد
ترکیش ایرلاین۲۹ و ۸ تیر
۲۶و۱۹ مرداد
۲و۹و۲۳ شهریور
سوئیس (۷روز)
بازل ۳شب زوریخ
۳شب لوسرن
۴*۱.۸۹۰یورو۲.۷۹۰یورو۱.۶۹۰یورو۸۹۰یورونرخ ارزى شامل پرواز و کلیه خدمات تور مى باشد.
در تاریخ هاى حرکت شهریورماه ۱۰۰ یورو به قیمتهاى فوق
به ازاى هر نفر در اتاق دو تخته افزوده خواهد شد
آلیتالیا۲۵ و ۱۸ تیر
۲۲و۱۵ مرداد
۲۲ و۵شهریور
ایتالیا (۸روز)
۲شب ونیز
۲شب فلورانس
۳شب رم
۴*۱.۹۹۰یورو۲.۹۹۰یورو۱.۷۹۰یورو۸۹۰یورونرخ ارزى شامل پرواز و کلیه خدمات تور مى باشد.
در تاریخ هاى حرکت مرداد ماه ۱۰۰ یورو و در شهریور ماه ۲۰۰ یورو به قیمتهاى فوق
به ازاى هر نفر در اتاق دو تخته افزوده خواهد شد
ایران ایر۲۳ و ۱۶ تیر
۱۳ و ۲۰ مرداد
۲۴ و ۱۷ و ۱۰ شهریور
مجارستان-اتریش( ۸روز)۴ شب بودا
۳شب وین
۴*۱.۷۹۰یورو۲.۵۹۰یورو۱.۵۹۰یورو۸۹۰یورونرخ ارزى شامل پرواز و کلیه خدمات تور مى باشد.
در تاریخ هاى حرکت مرداد ماه ۱۵۰ یورو و در شهریور ماه ۲۵۰ یورو به قیمتهاى فوق
به ازاى هر نفر در اتاق دو تخته افزوده خواهد شد
ترکیش ایرلاین۲۱ و ۱۴ تیر
۴و ۱۱ مرداد
۱و ۸و ۲۲ شهریور
اسپانیا ( ۸روز)۴شب مادرید
۴ شب بارسلون
۴*۱.۷۹۰یورو۲.۳۹۰یورو۱.۵۹۰یورو۸۹۰یورونرخ ارزى شامل پرواز و کلیه خدمات تور مى باشد.
در تاریخ هاى حرکت مرداد ماه و شهریور ماه ۲۰۰ یورو به قیمتهاى فوق
به ازاى هر نفر در اتاق دو تخته افزوده خواهد شد
ترکیش ایرلاین۴و ۱۱ مرداد
۱و ۸و ۲۲ شهریور
یونان ( ۶روز)۵ شب آتن۵*۱.۵۹۰یورو۲.۱۹۰یورو۱.۴۹۰یورو۸۹۰یورونرخ ارزى شامل پرواز و کلیه خدمات تور مى باشد.

لطفا به توضیحات دقت فرمایید!!!

زمانتابستان ۹۷
مسیر توراروپا
توضیحاتاطلاعات بیشتر تماس با ۱۸۵۳...
پروازهواپیمایی ترکیش ایرلاین، آلیتالیا، ایران ایر