آژانس هواپیمایی رویای شیرینآژانس هواپیمایی رویای شیرین

ثبت نام رویای شیرین جهان

در حال حاضر عضو هستید؟

آژانس هواپیمایی رویای شیرینآژانس هواپیمایی رویای شیرین
فراموشی رمز عبور ؟

آیا یک حساب کاربری ندارید؟

تور اروپا ویژه دی ماه ۹۶

مسیراروپا
پرواز (شرکت هواپیمایی)
ایران ایر- آلیتالیا - ترکیش
زماندی ماه ۹۶
اطلاعات بیشترتماس با ۲۲۲۵۳۶۳۶
کشورمدت تورپروازدرجهزماندوتخته هر نفریک تخته هر نفرکودک با تختکودک بدون تخت
فرانسه - پاریس(۸روزه)۷ شب پاریسایران ایر۴ستاره۱ دی
۸ دی
۱۵ دی
۱.۲۹۰ یورو+
۱.۹۹۰.۰۰۰
۱.۹۹۰ یورو+
۱.۹۹۰.۰۰۰
۱.۱۹۰ یورو+
۱.۷۹۰.۰۰۰
۵۹۰ یورو+
۱.۷۹۰.۰۰۰
فرانسه -ایتالیا(۹روزه)۴ شب پاریس
۴ شب رم
ایران ایر۴ ستاره۵ دی
۱۹ دی
۱.۹۹۰ یورو+
۲.۲۹۰.۰۰۰
۲.۹۹۰ یورو+
۲.۲۹۰.۰۰۰
۱.۸۹۰یورو+
۲.۰۹۰.۰۰۰
۶۹۰ یورو+
۲.۰۹۰.۰۰۰
فرانسه-هلند(۱۰ روزه)۵ شب پاریس
۴ شب آمستردام
ایران ایر۴ ستاره۲۸ دی۲.۰۹۰یورو+
۲.۲۹۰.۰۰۰
۲.۹۹۰ یورو+
۲.۲۹۰.۰۰۰
۱.۹۹۰یورو+
۲.۰۹۰.۰۰۰
۷۹۰ یورو+
۲.۰۹۰.۰۰۰
اسپانیا (۸روزه)۴ شب بارسلون
۳ شب مادرید
آلیتالیا۴ ستاره۷ دی
۲۸ دی
۱.۳۹۰ یورو+
۱.۵۹۰.۰۰۰
۲.۱۹۰ یورو+
۱.۵۹۰.۰۰۰
۱.۲۹۰یورو+
۱.۳۹۰.۰۰۰
۷۹۰ یورو+
۱.۳۹۰.۰۰۰
اسپانیا (۷ روزه)۶ شب بارسلونآلیتالیا۴ ستاره۷ دی
۲۸ دی
۱.۱۹۰یورو+
۱.۵۹۰.۰۰۰
۱.۸۹۰ یورو+
۱.۵۹۰.۰۰۰
۱.۰۹۰ یورو+
۱.۳۹۰.۰۰۰
۷۹۰ یورو+
۱.۳۹۰.۰۰۰
اسپانیا - فرانسه(۹روزه)۴ شب بارسلون
۴ شب پاریس
آلیتالیا۴ ستاره۱۰ دی
۲۴ دی
۱.۹۹۰ یورو+
۲.۲۹۰.۰۰۰
۲.۹۹۰ یورو+
۲.۲۹۰.۰۰۰
۱.۸۹۰ یورو+
۲.۰۹۰.۰۰۰
۶۹۰ یورو+
۲.۰۹۰.۰۰۰
ایتالیا - فرانسه(۱۲ روزه)۲ شب ونیز
۲ شب فلورانس
۳ شب رم
۴ شب پاریس
آلیتالیا۴ ستاره۸ دی۲.۱۹۰یورو+
۲.۴۹۰.۰۰۰
۲.۹۹۰یورو+
۲.۴۹۰.۰۰۰
۱.۸۹۰ یورو+
۲.۱۹۰.۰۰۰
۷۹۰یورو+
۲.۱۹۰.۰۰۰
ایتالیا(۸روزه)۲شب ونیز
۲ شب فلورانس
۳ شب رم
آلیتالیا۴ ستاره۷ دی۱.۹۹۰ یورو+
۲.۴۹۰.۰۰۰
۲.۷۹۰یورو+
۲.۴۹۰.۰۰۰
۱.۷۹۰یورو+
۲.۱۹۰.۰۰۰
۷۹۰یورو+
۲.۱۹۰.۰۰۰
فرانسه-اسپانیا-ایتالیا(۱۱روزه)۴ شب پاریس
۳ شب بارسلون
۳ شب رم
آلیتالیا۴ ستاره۹ دی
۲۳ دی
۲.۳۹۰یورو+
۲.۴۹۰.۰۰۰
۳.۳۹۰یورو+
۲.۴۹۰.۰۰۰
۲.۱۹۰یورو+
۲.۱۹۰.۰۰۰
۹۹۰ یورو+
۲.۱۹۰.۰۰۰
اسپانیا-پرتغال(۸روزه)۴ شب بارسلون
۳شب لیسبون
ترکیش۴ ستاره۸ دی۱.۹۹۰ یورو+
۲.۴۹۰.۰۰۰
۲.۷۹۰ یورو+
۲.۴۹۰.۰۰۰
۱.۷۹۰ یورو+
۲.۱۹۰.۰۰۰
۷۹۰ یورو+
۲.۱۹۰.۰۰۰
سوئیس-آلمان-اتریش(۱۱روزه)۲ شب لوسرن
۲ شب زوریخ
۳ شب مونیخ
۳ شب وین
ترکیش۴ ستاره۷ دی۲.۳۹۰ یورو+
۲.۳۹۰.۰۰۰
۳.۳۹۰یورو+
۲.۳۹۰.۰۰۰
۲.۰۹۰ یورو+
۲.۱۹۰.۰۰۰
۸۹۰ یورو+
۲.۱۹۰.۰۰۰
اسپانیا(۸روزه)۴ شب تنریف(جزایر قناری)
۳ شب بارسلون
آلیتالیا۴ ستاره۷ دی۲.۱۹۰ یورو+
۲.۴۹۰.۰۰۰
۲.۹۹۰یورو+
۲.۴۹۰.۰۰۰
۱.۳۹۰ یورو+
۲.۱۹۰.۰۰۰
۷۹۰ یورو+
۲.۱۹۰.۰۰۰
سوئیس(۸روزه)۷ شب زوریخ - لوسرنآلیتالیا۴ ستاره۸ دی
۲۱ دی
۷.۹۹۰.۰۰۰۱۰.۵۹۰.۰۰۰۷.۲۹۰.۰۰۰۳.۹۹۰.۰۰۰
اسپانیا-ایتالیا(۸روزه)۴شب بارسلون
۳ شب رم
آلیتالیا۴ ستاره۴ دی۱.۹۹۰ یورو+
۲.۴۹۰.۰۰۰
۲.۹۹۰یورو+
۲.۴۹۰.۰۰۰
۱.۸۹۰ یورو+
۲.۱۹۰.۰۰۰
۶۹۰یورو+
۲.۱۹۰.۰۰۰