آژانس هواپیمایی رویای شیرینآژانس هواپیمایی رویای شیرین

ثبت نام رویای شیرین جهان

در حال حاضر عضو هستید؟

آژانس هواپیمایی رویای شیرینآژانس هواپیمایی رویای شیرین
فراموشی رمز عبور ؟

آیا یک حساب کاربری ندارید؟

تور اروپا ویژه آبان ۹۶

مسیراروپا
پرواز (شرکت هواپیمایی)
ایران ایر- آلیتالیا
زمانآبان ماه 96
اطلاعات بیشترتماس با 1853
کشورمدت تورپروازدرجهزماندوتخته هر نفریک تخته هر نفرکودک با تختکودک بدون تخت
فرانسه - پاریس(8روزه)7 شب پاریسایران ایر4ستاره19 آبان1.490 یورو+
2.290.000
2.290 یورو+
2.290.000
1.390 یورو+
1.990.000
490 یورو+
1.990.000
فرانسه -ایتالیا(9روزه)4 شب پاریس
4 شب رم
آلیتالیا4 ستاره11 آبان1.990یورو+
2.290.000
2.890 یورو+
2.290.000
1.890یورو+
2.090.000
790یورو+
2.090.000
فرانسه-هلند(10 روزه)5 شب پاریس
4 شب آمستردام
ایران ایر4 ستاره16 آبان2.090یورو+
2.290.000
2.990 یورو+
2.290.000
1.990یورو+
2.090.000
890یورو+
2.090.000
اسپانیا-ایتالیا(8روزه)4شب بارسلون
3 شب رم
آلیتالیا4 ستاره17 آبان1.490 یورو+
1.990.000
2.290یورو+
1.990.000
1.390 یورو+
1.790.000
790یورو+
1.790.000
ایتالیا(8روزه)2شب ونیز
2 شب فلورانس
3 شب رم
آلیتالیا4 ستاره17 آبان2.090یورو+
2.390.000
2.990یورو+
2.390.000
1.990یورو+
2.290.000
790یورو+
2.290.000
ایتالیا - فرانسه(12 روزه)2 شب ونیز
3 شب فلورانس
3 شب رم
4 شب پاریس
آلیتالیا4 ستاره17 آبان2.590یورو+
2.390.000
3.690یورو+
2.390.000
2.390یورو+
2.190.000
990یورو+
2.190.000
فرانسه-اسپانیا-ایتالیا(11روزه)4 شب پاریس
3 شب بارسلون
3 شب رم
آلیتالیا4 ستاره10 آبان2.490یورو+
2.390.000
3.590یورو+
2.390.000
2.290یورو+
2.190.000
990 یورو+
2.190.000