آژانس هواپیمایی رویای شیرینآژانس هواپیمایی رویای شیرین

ثبت نام رویای شیرین جهان

در حال حاضر عضو هستید؟

آژانس هواپیمایی رویای شیرینآژانس هواپیمایی رویای شیرین
فراموشی رمز عبور ؟

آیا یک حساب کاربری ندارید؟

تور ویژه نوروز ۹۷

تاریخ های حرکتمدت و مسیر تورپروازهر نفر اتاق دوتختههر نفر در اتاق ۱تخته۴-۱۱ سال با تخت۲-۴ سال بدون تخت
۲۵ اسفند
۷ فروردین
فرانسه (۸روزه)*۴
۷ شب پاریس
ایران ایر۱.۴۹۰ یورو+
۲.۹۹۰.۰۰۰
۲.۲۹۰یورو+
۲.۹۹۰.۰۰۰
۱.۲۹۰یورو+
۲.۷۹۰.۰۰۰
۳۹۰یورو+
۲.۷۹۰.۰۰۰
۳ فروردینفرانسه(۸روزه)*۵
۷ شب پاریس
ایران ایر۱.۹۹۰ یورو+
۲.۹۹۰.۰۰۰
۲.۸۹۰ یورو+
۲.۹۹۰.۰۰۰
۱.۷۹۰یورو+
۲.۷۹۰.۰۰۰
۵۹۰یورو+
۲.۷۹۰.۰۰۰
۱ فروردینفرانسه-ایتالیا(۹روزه)*۴
۴ شب پاریس
۴شب رم
ترکیش ایرلاین۲.۲۹۰یورو+
۳.۸۹۰.۰۰۰
۳.۱۹۰یورو+
۳.۸۹۰.۰۰۰
۲.۰۹۰یورو+
۳.۴۹۰.۰۰۰
۹۹۰یورو+
۳.۴۹۰.۰۰۰
۲۹ اسفندفرانسه-بلژیک-هلند-آلمان(۱۳روزه)*۴
۵ شب پاریس
۱ شب بروکسل
۳ شب آمستردام
۳ شب هامبورگ
ایران ایر۲.۲۹۰یورو+
۳.۶۹۰.۰۰۰
۴.۳۹۰یورو+
۳.۶۹۰.۰۰۰
۲.۷۹۰یورو+
۳.۴۹۰.۰۰۰
۹۹۰یورو+
۳.۴۹۰.۰۰۰
۲ فروردیناسپانیا-فرانسه-ایتالیا(۱۳ روزه)*۴
۴ شب بارسلون
۴ شب پاریس
۴ شب رم
ترکیش ایرلاین۳.۲۹۰یورو+
۳.۹۹۰.۰۰۰
۴.۷۹۰یورو+
۳.۹۹۰.۰۰۰
۲.۹۹۰یورو+
۳.۴۹۰.۰۰۰
۱.۲۹۰یورو+
۳.۴۹۰.۰۰۰
۲۸ اسفند
۲۹ اسفند
۱ فروردین
آفریقای جنوبی(۱۲روزه)*۵
۲ شب ژوهانسبورگ
۲ شب سان سیتی
۲ شب پارک جنگلی
۵ شب کیپ تاون
امارات و قطر ایرلاین۲.۸۹۰ دلار+
۵.۹۹۰.۰۰۰
۴.۲۹۰دلار+
۵.۹۹۰.۰۰۰
۲.۵۹۰دلار+
۵.۶۹۰.۰۰۰
۹۹۰دلار+
۵.۶۹۰.۰۰۰
۲۹ اسفند
۲ فروردین
برزیل(۱۱روزه)*۵
۲ شب سائوپائولو
۳ شب ایگواسو
۵/۵ شب ریو
امارات ایرلاین۳.۷۹۰دلار+
۶.۹۹۰.۰۰۰
۴.۹۹۰دلار+
۶.۹۹۰.۰۰۰
۳.۲۹۰دلار+
۶.۴۹۰.۰۰۰
۱.۲۹۰دلار+
۶.۴۹۰.۰۰۰
۲۸ اسفند
۱ فروردین
استرالیا(۱۳ روزه)*۵
۴ شب ملبورن
۳ شب گلدکست
۵ شب سیدنی
امارات ایرلاین۴.۱۹۰ دلار+
۶.۹۹۰.۰۰۰
۶.۲۹۰دلار+
۶.۹۹۰.۰۰۰
۳.۷۹۰دلار+
۶.۶۹۰.۰۰۰
۱.۶۹۰دلار+
۶.۶۹۰.۰۰۰
۲۹ اسفند
۲ فروردین
ژاپن(۱۱روزه)*۵
۵ شب توکیو-هاکونه-کیوتو
۵/۵ شب اوزاکا
امارات ایرلاین۳.۷۹۰دلار+
۴.۹۹۰.۰۰۰
۴.۹۹۰دلار+
۴.۹۹۰.۰۰۰
۳.۴۹۰دلار+
۴.۵۹۰.۰۰۰
۱.۰۹۰دلار+
۴.۵۹۰.۰۰۰
۱ فروردینمجارستان-اسلواکی-اتریش-چک(۱۲روزه)*۵
۴ شب بوداپست-براتیسلاوا
۴ شب وین
۳ شب پراگ
لوفتانزا۲.۷۹۰یورو+
۳.۷۹۰.۰۰۰
۳.۹۹۰یورو+
۳.۷۹۰.۰۰۰
۲.۲۹۰یورو+
۳.۴۹۰.۰۰۰
۹۹۰یورو+
۳.۴۹۰.۰۰۰
۲۸ اسفندمجارستان-اسلواکی-اتریش-آلمان_هلند(۱۴روزه)*۴و۵
۴شب بوداپست-براتیسلاوا
۳ شب وین
۳ شب مونیخ
۳ شب آمستردام
لوفتانزا۲.۹۹۰یورو+
۳.۹۹۰.۰۰۰
۴.۲۹۰یورو+
۳.۹۹۰.۰۰۰
۲.۵۹۰یورو+
۳.۴۹۰.۰۰۰
۹۹۰یورو+
۳.۴۹۰.۰۰۰
۲۵ اسفنداسپانیا-فرانسه-ایتالیا (۱۲روزه)*۴
۴ شب بارسلون
۴ شب پاریس
۳ شب رم
آلیتالیا۳.۱۹۰یورو+
۳.۹۹۰.۰۰۰
۴.۶۹۰یورو+
۳.۹۹۰.۰۰۰
۲.۸۹۰یورو+
۳.۴۹۰.۰۰۰
۱.۱۹۰یورو+
۳.۴۹۰.۰۰۰
۲۹ اسفنداسپانیا-فرانسه-ایتالیا(۱۳روزه)*۴
۴ شب بارسلون
۴ شب پاریس
۴ شب رم
آلیتالیا۳.۳۹۰یورو+
۳.۹۹۰.۰۰۰
۴.۸۹۰یورو+
۳.۹۹۰.۰۰۰
۲.۹۹۰یورو+
۳.۴۹۰.۰۰۰
۱.۱۹۰یورو+
۳.۴۹۰.۰۰۰
۲ فروردینایتالیا-سوئیس-فرانسه(۱۳روزه)*۴
۲ شب ونیز
۲ شب میلان-کومو-لوگانو
۳ شب زوریخ-لوسرن
۵ شب پاریس
آلیتالیا۳.۲۹۰یورو+
۳.۹۹۰.۰۰۰
۴.۶۹۰یورو+
۳.۹۹۰.۰۰۰
۲.۹۹۰یورو+
۳.۴۹۰.۰۰۰
۱.۲۹۰یورو+
۳.۴۹۰.۰۰۰
۲۸ اسفندایتالیا(۱۰روزه)*۵و۴
۲ شب میلان
۲ شب ونیز
۲ شب فلورانس-پیزا
۳ شب رم
آلیتالیا۲.۷۹۰یورو+
۳.۹۹۰.۰۰۰
۲.۵۹۰یورو+
۳.۹۹۰.۰۰۰
۲.۴۹۰یورو+
۳.۴۹۰.۰۰۰
۹۹۰یورو+
۳.۴۹۰.۰۰۰
۲۷ اسفند
۱ فروردین
ایتالیا-فرانسه(۱۳روزه)*۵و۴
۲ شب ونیز
۲ شب فلورانس
۳ شب رم
۵ شب پاریس
آلیتالیا۲.۹۹۰یورو+
۳.۹۹۰.۰۰۰
۴.۳۹۰یورو+
۳.۹۹۰.۰۰۰
۲.۶۹۰یورو+
۳.۴۹۰.۰۰۰
۱.۰۹۰یورو+
۳.۴۹۰.۰۰۰
۲ فروردیناسپانیا-سوئیس-اتریش(۱۰روزه)*۴
۴ شب بارسلون
۳ شب زوریخ
۲ شب وین
لوفتانزا۲.۴۹۰یورو+
۳.۹۹۰.۰۰۰
۳.۵۹۰یورو+
۳.۹۹۰.۰۰۰
۲.۲۹۰یورو+
۳.۴۹۰.۰۰۰
۹۹۰یورو+
۳.۴۹۰.۰۰۰
۲ فروردیناسپانیا(۱۱روزه)*۵و۴
۴ شب تنریف(قناری)
۳ شب مادرید
۳ شب بارسلون
ماهان۳.۳۹۰یورو+
۳.۹۹۰.۰۰۰
۴.۸۹۰یورو+
۳.۹۹۰.۰۰۰
۳.۰۹۰یورو+
۳.۹۹۰.۰۰۰
۱.۲۹۰یورو+
۳.۹۹۰.۰۰۰
۱ فروردینسوئیس-فرانسه-اسپانیا(۱۳روزخ)*۵و۴
۴ شب زوریخ
۴ شب پاریس
۴ شب بارسلون
ترکیش ایرلاین۲.۸۹۰یورو+
۳.۷۹۰.۰۰۰
۴.۱۹۰یورو+
۳.۷۹۰.۰۰۰
۲.۵۹۰یورو+
۳.۴۹۰.۰۰۰
۱.۲۹۰یورو+
۳.۴۹۰.۰۰۰
۲۷ اسفندسوئیس-ایتالیا(۱۴روزه)*۴
۳ شب زوریخ
۲ شب اینترلاکن
۳ شب میلان-ونیز
۲ شب فلورانس
۳ شب رم
ترکیش ایرلاین۳.۰۹۰یورو+
۳.۹۹۰.۰۰۰
۴.۳۹۰یورو+
۳.۹۹۰.۰۰۰
۲.۵۹۰یورو+
۳.۴۹۰.۰۰۰
۱.۲۹۰یورو+
۳.۴۹۰.۰۰۰
۳ فروردینایتالیا-فرانسه(۹روزه)*۴
۴ شب رم
۴ شب پاریس
آلیتالیا۲.۱۹۰یورو+
۳.۹۹۰.۰۰۰
۳.۱۹۰یورو+
۳.۹۹۰.۰۰۰
۱.۸۹۰یورو+
۳.۴۹۰.۰۰۰
۱.۲۹۰یورو+
۳.۴۹۰.۰۰۰
۲۷ اسفنداسپانیا(۱۵روزه)*۴
۳ شب مادرید-کوردوبا
۲ شب سویل
۲ شب گرانادا
۲ شب والنسیا
۵ شب بارسلون
ماهان۲.۴۹۰یورو+
۳.۶۹۰.۰۰۰
۳.۸۹۰یورو+
۳.۶۹۰.۰۰۰
۲.۰۹۰یورو+
۳.۶۹۰.۰۰۰
۹۹۰یورو+
۳.۶۹۰.۰۰۰
۱ فروردیناسپانیا-پرتغال(۱۱روزه)*۵
۴ شب بارسلون
۳ شب مادرید
۳ شب لیسبون
ترکیش ایرلاین۲.۴۹۰یورو+
۴.۱۹۰.۰۰۰
۳.۵۹۰یورو+
۴.۱۹۰.۰۰۰
۲.۰۹۰یورو+
۳.۷۹۰.۰۰۰
۱.۰۹۰یورو+
۳.۷۹۰.۰۰۰
۲۹ اسفند
۳ فروردین
سوئیس(۹روزه)*۴
ژنو
۴ شب لوزان-مونت خو-برن
۲ شب اینترلاکن
۲ سب لوسرن
۲ شب زوریخ
آبشار راین
ترکیش ایرلاین
لوفتانزا
۲.۹۹۰یورو+
۳.۹۹۰.۰۰۰
۳.۴۹۰یورو+
۳.۹۹۰.۰۰۰
۲.۰۹۰یورو+
۳.۶۹۰.۰۰۰
۸۹۰یورو+
۳.۶۹۰.۰۰۰
۲۸ اسفند
۲ فروردین
سوئیس-آلمان-اتریش(۱۲روزه)*۴
ژنو
۲ شب لوزان-مونتخو
۳ شب لوسرن-زوریخ
۳ شب مونیخ-سالزبورگ
۳ شب وین
ترکیش ایرلاین۲.۶۹۰یورو+
۳.۹۹۰.۰۰۰
۳.۹۹۰یورو+
۳.۹۹۰.۰۰۰
۱.۱۹۰یورو+
۳.۶۹۰.۰۰۰
۱.۱۹۰یورو+
۳.۶۹۰.۰۰۰
۲۷ اسفنداسپانیا-هلند-بلژیک-فرانسه(۱۱روزه)*۴
۴ شب بارسلون
۳ شب آمستردام-بروکسل
۳ شب پاریس
ماهان۲.۶۹۰یورو+
۳.۶۹۰.۰۰۰
۳.۸۹۰یورو+
۳.۶۹۰.۰۰۰
۲.۲۹۰یورو+
۳.۶۹۰.۰۰۰
۱.۱۹۰یورو+
۳.۶۹۰.۰۰۰
۳ فروردینیونان(۱۰روزه)*۵
۵ شب آتن
۴ شب تسالونیکی
AEGEAN۱.۴۹۰یورو+
۲.۹۹۰.۰۰۰
۲.۳۹۰یورو+
۲.۴۹۰.۰۰۰
۱.۲۹۰یورو+
۲.۴۹۰.۰۰۰
۴۹۰یورو+
۲.۴۹۰.۰۰۰
۲ فروردیناسپانیا-فرانسه(۱۰روزه)*۴
۳ شب بارسلون
۲ شب مادرید
۴ شب پاریس
ماهان۲.۵۹۰یورو+
۳.۶۹۰.۰۰۰
۳.۶۹۰یورو+
۳.۶۹۰.۰۰۰
۲.۲۹۰یورو+
۳.۶۹۰.۰۰۰
۱.۱۹۰یورو+
۳.۶۹۰.۰۰۰
۴ فروردینایتالیا-اسپانیا(۱۲روزه)*۴و۵
۲ شب ونیز
۱ شب فلورانس
۳ شب رم
۵ شب بارسلون
آلیتالیا۲.۶۹۰یورو+
۳.۹۹۰.۰۰۰
۳.۸۹۰یورو+
۳.۹۹۰.۰۰۰
۲.۲۹۰یورو+
۳.۴۹۰.۰۰۰
۱.۰۹۰یورو+
۳.۴۹۰.۰۰۰
۲۷ اسفندسوئیس-ایتالیا-فرانسه-اسپانیا(۱۶روزه)*۵و۴
۴ شب زوریخ-لوسرن
۳ شب رم
۴ شب پاریس
۴ شب بارسلون
لوفتانزا۳.۸۹۰یورو+
۳.۶۹۰.۰۰۰
۵.۴۹۰یورو+
۳.۶۹۰.۰۰۰
۳.۴۹۰یورو+
۳.۴۹۰.۰۰۰
۱.۲۹۰یورو+
۳.۴۹۰.۰۰۰
۲۶ اسفندکشتی کروز(۱۳روزه)*۵و۴
۱ شب جنوا
۷ شب کشتی
۲ شب فلورانس
۲ شب ونیز
آلیتالیا۳.۳۹۰یورو+
۳.۹۹۰.۰۰۰
۴.۸۹۰یورو+
۳.۹۹۰.۰۰۰
۳.۰۹۰یورو+
۳.۴۹۰.۰۰۰
۱.۲۹۰یورو+
۳.۴۹۰.۰۰۰
۲۷ اسفندکروز آسیا (۱۴ روزه)*۵
۳ شب هنگ کنگ -ماکائو
۴ شب کروز
۳ شب سنگاپور
۳ شب کوالالامپور
امارات ایرلاین۲.۴۹۰دلار+
۲.۹۹۰.۰۰۰
۳.۷۹۰دلار+
۲.۹۹۰.۰۰۰
۲.۲۹۰دلار+
۲.۷۹۰.۰۰۰
۹۹۰دلار+
۲.۷۹۰.۰۰۰
زمانویژه نوروز ۹۷
شرکت های هواپیماییایران ایر، ماهان، لوفتانزا، امارات، قطر، ترکیش، آلیتالیا، Aegean
اطلاعات بیشتر تماس با ۱۸۵۳