برنامه سفر:

  • روز اول: پرواز به ژنو
  • روز دوم: اقامت در ژنو
  • روز سوم: اقامت در ژنو
  • روز چهارم: اقامت در ژنو
  • روز پنجم: پرواز به آمستردام
  • روز ششم: اقامت در آمستردام
  • روز هفتم: اقامت در آمستردام
  • روز هشتم: پرواز به دبی
  • روز نهم: اقامت در دبی 
  • روز دهم: پرواز به تهران

 

4 شب ژانو- لوزان- 3 شب آمستردام+ 2 شب دبی 

هر نفر دابل (دو تخته) 2490 یورو+ 39.990.000 تومان

هر نفر اتاق یک تخته 3590 یورو + 39.990.000 تومان

کودک 4-11 سال  1890 یورو + 29.990.000 تومان

کودک 2-4 سال بدون تخت  990 یورو + 29.990.000 تومان